Bónusz Magyar Állampapír

Bónusz Magyar Állampapír

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) 3 éves futamidejű, 1 ft-os alapcímletű, változó kamatozású, dematerializált értékpapír.

A kamat mértéke:

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. A kamatbázis az adott kamatperiódust megelőző négy eredményes 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukción kialakult átlaghozam súlyozott számtani átlaga. A kamatprémium mértékének meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor.
A 2019. JÚNIUS 1. UTÁN KIBOCSÁTOTT BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR UTÁNI KAMATBEVÉTEL ADÓMENTES.

A Bónusz Magyar Állampapír vásárlói

A BMÁP-ot devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vásárolhatják

Aktuálisan megvásárolható bónusz magyar állampapír sorozatok

Korábban kibocsátott, még forgalomban lévő bónusz magyar állampapír sorozatok