EXIM konstrukciók

2 éven belüli és 2 éven túli export előfinanszírozó refinanszírozási hitelek

hero-bg

Az EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP) keretében a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) a GRÁNIT Bank részére refinanszírozási hitelt nyújt annak érdekében, hogy Bankunk kedvezményes, fix kamatozású, rövid- és középlejáratú hitelt nyújtson olyan devizabelföldi gazdálkodó szervezetek*  számára, melyek export, vagy exportcélú beszállítói tevékenységet végeznek.

A konstrukció alapján olyan exportcélú ügyletek előfinanszírozására van lehetőség, amelyek alapján a tényleges exportőr a számviteli szabályok szerinti export árbevételt realizál.

A 2 éven belüli export előfinanszírozó refinanszírozási hitelt legalább 6, legfeljebb 24 hónapos futamidőre, míg a 2 éven túli hasonló hitelkonstrukciót legalább 24, legfeljebb 60 hónapos futamidőre lehet igényelni.
 

A hitelkonstrukciók előnyei:

  • Az exportőr, illetve annak közvetlen beszállítója részére kedvezményes kamatozású forrást biztosít;
  • A hitel kamata fix az egész futamidő alatt, így a kamatköltség a törlesztés teljes idejére előre kalkulálható;
  • A hitel devizanemében árbevételt realizáló vállalkozások részére nincs árfolyamkockázat. 

Emellett a 2 éven belüli export előfinanszírozó refinanszírozó hitelt rulírozó formában is igénybe lehet venni.

 

Az export előfinanszírozó refinanszírozási hitelek jellemzői
  2 éven belüli export előfinanszírozó refinanszírozási hitel 2 éven túli export előfinanszírozó refinanszírozási hitel
Finanszírozott vállalati kör Magyarországon bejegyzett, export árbevételt realizáló, devizabelföldi gazdálkodó szervezet és/vagy annak közvetlen belföldi beszállítója
Devizanem EUR, HUF EUR, USD, HUF
Finanszírozás célja Áru- és szolgáltatás-export, illetve az azt elősegítő áru és szolgáltatás beszállítói tevékenység előfinanszírozása.
Futamidő 6-24 hónap 2-5 év
Felvehető hitelösszeg Minimum 40.000 EUR (vagy ennek megfelelő HUF), maximum 10 millió EUR, de nem haladhatja meg a finanszírozott export vagy beszállítói ügylet 85%-át Minimum 40.000 EUR (vagy ennek megfelelő USD, vagy HUF), és nem haladhatja meg a finanszírozott export vagy beszállítói ügylet éves volumenének 75%-át (egyedi jóváhagyás esetén 85%-át)
Kamatozás EU Referencia kamat** alapú, fix kamatozás a hitel teljes futamidejére CIRR*** alapú, fix kamatozás a hitel teljes futamidejére
Tőketörlesztés Egyedi ütemezés szerint 1, 3 vagy 6 havonta egyenlő részletekben.
Kamatfizetés 1, 3, vagy 6 havonta, illetve véglejáratkor A tőketörlesztéssel egyidejűleg

 

Az export előfinanszírozó hitelekről bővebb információt az EXIM honlapján talál.

A keretszerződéseken kívül az Eximbank honlapján szereplő összes refinanszírozási konstrukciót közvetíti partnerei számára egyedi refinanszírozás keretében a GRÁNIT Bank.

* Gazdasági társaság az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.

** EU Referencia Kamat: a hitel kamata az Európai Unió által közzétett, Referencia Kamatlábról szóló Bizottsági Közleményében rögzített referencia alapkamat függvényében kerül meghatározásra, az ügyfelek felé felszámított kamat mértéke minimum az adott ügyfél vonatkozásában kiszámított Egyéni Referencia kamat (Referencia alapkamat+ Kockázati felár).

*** CIRR (Commercial Interest Reference Rate): az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által havonta közétett, 2-5 éves futamidejű fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb.  Aktuális mértéke és az elmúlt időszakbeli alakulása megtekinthető az EXIM honlapján: http://www.eximbank.hu/szabalyzatok-kondiciok/CIRR-kamatlab/.