FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

hero-bg

- GRÁNIT eBank alkalmazás -

Hatályos: 2016. szeptember 15-től

Az iOS és Android operációs rendszereket futtató mobilkészülékre telepíthető Gránit eBank alkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) a GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. Az Alkalmazás felhasználójának minősül mindenki, aki az Alkalmazást mobilkészüléken elindítja (a továbbiakban: Felhasználó). Az Alkalmazás használatával a Felhasználó elfogadja jelen Gránit eBank alkalmazás felhasználási feltételei (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) kötelező érvényét. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket külön figyelmeztetés nélkül módosítsa. A Felhasználási Feltételek hatályosságáról az Alkalmazás Felhasználójak köteles meggyőződni.

Tilos az Alkalmazás működését akadályozó, illetve azt megváltoztató bármely, az Üzemeltetőn kívüli beavatkozás. Az Üzemeltető fenntartja a jogot - de nem köteles rá -, hogy a gyártó vagy a Felhasználó által olyan módon módosított operációs rendszert futtató mobilkészülékeken, ahol a Felhasználónak az operációs rendszerhez vagy azon alrendszereihez való hozzáférése nem korlátozott (ideértve, de nem kizárólagosan: „jailbreak”, „unlock”, „root” és hasonló módosítások), vagy az operációs rendszer módosítása egyéb biztonsági, adatbiztonsági kockázatot hordozhat, külön értesítés nélkül korlátozza a kézbesített üzenetek típusait, szüneteltesse vagy megszüntesse az üzenetek küldését, leállítsa vagy korlátozza az Alkalmazás működését. A telepített Alkalmazás az operációs rendszer módosításának ellenőrzésére vonatkozó szoftverkódot tartalmazhat, és a módosított operációs rendszer tényét az Alkalmazás az Üzemeltető felé továbbíthatja.

Az Üzemeltető kiemelten felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy módosított operációs rendszer használata a Felhasználó számára kiemelten kockázatos, ilyen rendszereken a banki és személyes adatok, beírt jelszavak védelme nem megfelelő, az Alkalmazás megfelelő működése nem biztosított.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető jogában áll az Alkalmazás saját megítélése szerint, és minden előzetes értesítés nélkül történő módosítása, fejlesztése vagy megszüntetése még abban az esetben is, ha annak következtében a Felhasználó esetlegesen nem fér hozzá az Alkalmazásban található információkhoz, szolgáltatásokhoz, funkciókhoz.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Alkalmazásban reklámcélú üzenetek küldjön számára, a Gránit Bank Híreiről és Akcióiról.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazás tartalmazhat szerzői jogot képező vagy bizalmas információkat, beleértve a szerzői jogról szóló törvények és a szellemi alkotások védelméről szóló államközi szerződések által védett védjegyeket és szabadalmakat.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazásból indított, bankkártyá(k)ra vonatkozó beállítások és/vagy módosítások végrehajtása tekintetében az Üzemeltető kizárja a felelősségét; a beállítások és/vagy módosítások legkorábban akkor tekinthetőek az Üzemeltető által végrehajtottnak, amikor a beállítások és/vagy módosítások szerinti változtatások az Alkalmazásban is láthatóvá válnak.

Az Alkalmazás keretén belül elérhetővé tett információ – beleértve a bankkártyá(k)ra vonatkozó információkat is – kizárólag tájékoztató jellegű, és a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető kizárja a felelősségét az

  • Alkalmazásban elérhető információkból adódó,
  • a bankkártyákra vonatkozó beállításokból vagy módosításokból adódó,
  • az Alkalmazásból téves belépési kód (mPIN) megadása miatti kitiltásból adódó,

vagy ezekkel összefüggésbe hozható károk tekintetében. Ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszon, az üzleti tevékenység megszakítása, az üzlet jó hírneve, a programok vagy információk elvesztése, vagy bármilyen egyéb anyagi, a szolgáltatás használatából vagy használatának nem megfelelőségéből eredő, vagy az Alkalmazáshoz vagy az információhoz való hozzáférés bármilyen állandó vagy ideiglenes megszüntetéséből, vagy bármilyen tartalom vagy információ tárolásának sikertelenségéből adódó veszteség kártérítésére vonatkozó igényeket. A jelen bekezdés korlátozás érvényes abban az esetben is, ha az Üzemeltető akár értesült, akár nem, vagy akár tudnia kellett volna, akár nem a jelen bekezdés szerinti bármely kár bekövetkeztéről

Az Üzemeltető kifejezetten kizárja felelősségét, amennyiben a Gránit Pay használata során a POS terminál technológiai fejlettségi szintje, vagy annak beállításai miatt hiúsul meg a fizetési tranzakció.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles az Alkalmazásból a regisztrációját törölni minden esetben, ha mobilkészülékét harmadik fél számára ideiglenes vagy tartós használatra átadja. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztrációja, illetve az Alkalmazás törlésekor az Alkalmazásban tárolt valamennyi információ automatikusan törlésre kerül. Azok a Felhasználók, akik egyben az Üzemeltető ügyfelei is, a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával egyidejűleg elfogadják az Üzemeltető mindenkor hatályos Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, mely az Üzemeltető honlapján (www.granitbank.hu) érhető el. Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az Alkalmazáson keresztül kézbesített GRÁNIT iSMS üzenetek, valamint a GRÁNIT Pay funkció keretében digitalizált bankkártyák után díjat jogosult felszámítani az ügyfelei terhére, a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményben meghatározott mértékben. Amennyiben jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, a Fiókom menüpont alatti email címen és telefonszámon kérhet felvilágosítást az Üzemeltetőtől.

Jelen Felhasználási Feltételek időbeli korlátozás nélkül hatályban maradnak mindaddig, amíg Felhasználó vagy Üzemeltető meg nem szünteti azokat.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS iOS operációs rendszert futtató mobilkészülékkel rendelkező Felhasználók számára - kérjük az Alkalmazás használata során legyen figyelemmel az alábbiakra:

Amennyiben iOS készülékének értesítő sávjában (notification bar) iSMS üzenet érkezését látja, kérjük lehetőség szerint néhány percen belül nyissa meg az üzenetet. Ennek hatására a Gránit eBank alkalmazás elindul, melyet a Bank központi számítógépe érzékel, és így nyugtázza az üzenet fogadását. Ennek hiányában a Bank – a mobiltelefonok működési korlátja miatt – nem minden esetben értesül arról, hogy Ön az üzenetet megkapta, így azt a Bank rendszere rövid várakozási idő után hagyományos SMS-ben is elküldi. (A hagyományos SMS-ben küldött üzenetek után a hirdetményben közzétett díj kerül felszámításra.) A Gránit eBank iOS verziójának használata esetén – szintén az IOS operációs rendszer működési jellege miatt - szokásos SMS küldéshez képest hosszabb időbe telhet az üzenet megérkezése.

További fontos információk iOS készülékkel rendelkező Felhasználók számára:

  1. Kerülje az Alkalmazás kényszerített leállítását, mert ennek hatására a mobileszköz átmenetileg blokkolja a további iSMS üzenetek fogadását. Amennyiben az Alkalmazást ilyen módon állította le, akkor azt kérjük indítsa el újra, hogy a Gránit iSMS üzenetek automatikusan megérkezhessenek.
  2. Kérjük figyeljen arra, hogy az Alkalmazás számára a Beállítások/Értesítési központ/GránitBank menüpontban található összes értesítési mód engedélyezve legyen.
  3. Előfordulhat, hogy az iOS rendszer, vagy - wifi használat esetén - egy helyi hálózati eszköz (router) blokkolja az üzenetek megérkezését. Abban az esetben, ha nem érkeznek meg a GRÁNIT iSMS üzenetek, akkor kérjük próbálja ki az alábbiakat:
    • A mobilkészülék a wifi kapcsolatának ki,-és visszakapcsolása
  4. A mobilkészülék akkumulátorának feltöltése, mert alacsony akkumulátorszint mellett a mobilkészülék operációs rendszere blokkolhatja az üzenetek megérkezését.