Jogi nyilatkozat

Kérjük, olvassa el jogi nyilatkozatunkat!

hero-bg

Gránit Bank jogi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. www.granitbank.hu honlapjának megtekintésével Ön – minden további jogcselekmény nélkül - elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne látogassa meg honlapunkat!

A GRÁNIT Bank Zrt. honlapján található minden képi és szöveges tartalom, letölthető dokumentum, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben bármilyen formában kizárólag a GRÁNIT Bank Zrt. előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A GRÁNIT Bank Zrt. honlapján valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatási céllal kerül közzétételre, azok teljességéért, pontosságáért és megbízhatóságáért, valamint az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a GRÁNIT Bank Zrt. felelősséget nem vállal, felhasználásuk az Ön saját felelősségére történik. A részletes, pontos és aktuális feltételrendszert az Ügyfélszolgálatunkon közzétett, mindenkor hatályos Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek és vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák, melyek megismerése érdekében, kérjük, hogy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

A GRÁNIT Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatása következtében keletkeznek.

A GRÁNIT Bank Zrt. honlapjáról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat a GRÁNIT Bank Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A GRÁNIT Bank Zrt. bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön az Interneten keresztül bármely személyes adatát eljuttatja a GRÁNIT Bank Zrt-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. azt a hivatkozott törvényeknek megfelelően – az adatátadás jellege által meghatározott céllal és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A GRÁNIT Bank Zrt. valamennyi rendelkezésére bocsátott, az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, számla egyenlegére, forgalmára vonatkozó tényt adatot, információt, megoldást banktitokként kezel.

Jelen Jogi nyilatkozat esetleges jövőbeni módosítása esetén a változásokat a GRÁNIT Bank Zrt. a honlapján teszi közzé, és a közzététellel egyidejűleg módosításra kifejezetten felhívja a honlap látogatóinak figyelmét.