Másodlagos Azonosítók Nyilatkozat

hero-bg

Ügyfél felhatalmazza a Bankot, hogy jelen Megbízás átvételét és a jogosultság ellenőrzést követő 1 órán belül továbbítsa a másodlagos számlaazonosító rögzítésére / törlésére vonatkozó kérését, a másodlagos számlaazonosítók nyilvántartására szolgáló Központi Adatbázist kezelő szervezet részére, amely azt haladéktalanul rögzíti / törli a Központi Adatbázisban.

Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag hozzá tartozó másodlagos számlaazonosítót (email címet, EGT országbeli mobiltelefonszámot vagy adóazonosító jelet) rögzíthet, kizárólag általa megadott másodlagos számlaazonosítót törölhet, illetve újíthat meg.

Számlatulajdonos saját számlájához önállóan jogosult másodlagos számlaazonosítót kezelni (azaz rögzíteni / törölni / megújítani) eBank applikáción keresztül időkorlát nélkül vagy személyen bármelyik GRÁNT bankfiókban nyitvatartási időben. A bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy csak akkor jogosult erre, ha a Számlatulajdonos (két néven vezetett bankszámla esetén a Számlatulajdonosok együttesen) előzetesen engedélyezte a másodlagos számlaazonosító kezelési jogot részére. A bankszámla feletti rendelkező személy részére a másodlagos számlaazonosító kezelési jogot megadni / visszavonni a Számlatulajdonos(ok) NetBanki Szabad formátumú levélben vagy személyen bármelyik GRÁNT bankfiókban tehetik meg.

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy neve, jelen Megbízásban megadott bankszámla IBAN száma és a hozzárendelt másodlagos számlaazonosító(k), ezek nyilvántartására szolgáló Központi Adatbázist működtető szervezet részére átadásra kerüljenek és ezen szervezet azokat kezelje mindaddig, amíg a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy rögzített másodlagos számlaazonosító kötelező évenkénti felülvizsgálata sikertelenül zárul. Ügyfél ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy ezen adatokat a Központi Adatbázist működtető szervezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése, valamint a fizetési kérelem továbbítása céljából a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére továbbítsa.

A Bank a jogszabályi előírásnak eleget téve, jelen Megbízás átvételétől számítva, évente egyeztet az Ügyféllel a bankszámlához általa hozzárendelt másodlagos számlaazonosító érvényességéről. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Megbízás átvételétől számított egy év lejárta előtt nem erősíti meg a másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére vonatkozó korábbi bejelentését, akkor a határidő lejártát követő napon 0 órakor érvényét veszti a másodlagos számlaazonosító, amely tényt a Bank haladéktalanul jelez a Központi Adatbázis működtetését végző szervezetnek, amely azt haladéktalanul törli a Központi Adatbázisból.

A Bank az évenkénti egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal korábban értesíti az Ügyfelet az adategyeztetésről, valamint az adategyeztetés elmaradásának a következményéről.

Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben megszűnik a számla feletti rendelkezési joga, akkor az általa megadott másodlagos azonosítók törlésre kerülnek a Központi Adatbázisban.