Tájékoztató MFB Hitelprogram indulásáról

hero-bg

Vállalati MFB Pont Plusz Hitelprogramok

 

A Gránit Bank az „MFB Pont Plusz vállalati hálózat kialakítása" elnevezésű európai uniós nyílt közbeszerzési eljárásban - a MBH Bankkal közös konzorciumban  - elnyerte a jogot, hogy a 2021-2027-es uniós pénzügyi ciklusban az MFB hivatalos Közvetítőjeként közvetítői feladatokat folytasson.

Az eljárás eredményeként 2023. november 16-án a Felek aláírták az MFB Pont Plusz vállalati hálózat üzemeltetéséről szóló szerződést.

Ennek eredményeként a Gránit Bank fiókjaiban (melyek az MFB Pont Plusz hálózat tagjai) 2024. április 30-tól elérhetők lesznek a mikro-, kis- és középvállalkozások számára meghirdetett, kedvező feltételű hitelprogramok.

MFB Pont Plusz Hálózat

A Programok  elősegítik vállalkozása növekedési potenciáljának kiaknázását, versenyképességének növelését, a vállalkozói ökoszisztéma támogatását.

 

A Hitelprogramok fő jellemzői, feltételei:

Célcsoport: Finanszírozási forrásokhoz korlátozottan hozzáférő, gazdaságilag potenciálisan életképes vállalkozások.
Kamatok, díjak:

Alacsony kamat és díjtételek, egyéb banki költségektől mentes.

Biztosítékok: Jellemzően a beruházás tárgya elegendő a biztosítéki elvárások teljesítéséhez.
Saját forrás: 10-25% között, az adott hitelprogramhoz kapcsolódó támogatási kategóriától függően.
Megvalósítási helyszín:

konvergencia régió

nem konvergencia régió (Budapest)

Dokumentáció: Hitelprogram-specifikus kölcsönkérelmek és dokumentumok.

 

A hitelkérelem menete:

 • Dokumentáció beszerzése
 • Kölcsönkérelem benyújtása
 • Előzetes vizsgálat
 • Hitelbírálat
 • Azonosítás
 • Szerződéskötés
 • Kommunikációs kötelezettség teljesítése
 • Folyósítási előfeltételek teljesítése
 • Folyósítás
 • Elszámolás

 

A pályázati dokumentumok, segédletek az alábbi helyen megtalálhatóak:

Széchenyi Terv Plusz - Pályázati Portál (gov.hu)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz - Pályázati Portál (gov.hu)

A pénzügyi tájékoztatók az alábbi helyen megtalálhatóak:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

 

 

ELÉRHETŐ HITELPROGRAMOK:

MFB | Elérhető Hitelprogramok

KKV TECHNOLÓGIA PLUSZ HITELPROGRAM (GINOP PLUSZ-1.4.3-24)

 

Célja: A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k)

 • termelékenységének és hozzáadott értékének növelése
 • korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokainak támogatása

 

Terméktájékoztató:

MFB_terméklap_A4_techplusz_2024_0408

 

Kölcsönkérelem benyújtási módja és határideje:

 • A kölcsönkérelem benyújtására kizárólag a Bank MFB PONT PLUSZ bankfiókjaiban van lehetőség 2024. április 30-tól 2024. december 30-ig. Szakértőink készséggel állnak rendelkezésre!
 • A kölcsön kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány teljeskörű kitöltésével és az előírt mellékletek hiánytalan benyújtásával igényelhető MFB PONT PLUSZ bankfiókjainkban.
 • Az igényléshez szükséges további információ, a Hitelprogram Felhívása, a Kölcsönkérelem és mellékletei az alábbi helyen megtalálhatóak: GINOP_PLUSZ-1.4.3-24 - Pályázati Portál (gov.hu)

 

A hitel jellemzői:

Hitel összege:

Minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Futamidő:

Az új tárgyi eszköz amortizációs kulcsának besorolásától függően maximum 10 év

Projekt megvalósításának határideje:

18 hónap (a kölcsönszerződés megkötésétől számítva)
Kamat:  0%/év
Egyéb költségek:

Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési és szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra (kivéve: harmadik felet illető díjak (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

 

Kölcsönigénylők köre:

A Hitelprogramot olyan mikro-, kis- és középvállalkozás veheti igénybe, amely

 • devizabelföldinek minősül
 • Magyarországon bejegyzett székhellyel / az Európai Gazdasági Térség területén bejegyzett székhellyel és Magyarországon bejegyzett telephellyel rendelkezik
 • Magyarországon, Budapesten kívül bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén szeretne technológiai korszerűsítést végezni
 • magyar adószámmal rendelkezik
 • gazdaságilag potenciálisan életképes
 • finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jut hozzá
 • legalább 5 főt foglalkoztat (utolsó lezárt évi beszámoló alapján)
 • legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik

 

 

Támogatási szabályok

A támogatási szabályok részletes leírása és bemutatása a Felhívásban található:

GINOP_PLUSZ-1.4.3-24 - Pályázati Portál (gov.hu)

A Felhívás röviden az alábbi pontokat tartalmazza:

 • kinek nem nyújtható támogatás
 • milyen tevékenységekhez nem nyújtható kölcsön
 • mely rendelet alapján milyen tevékenységre nyújtható vagy nem nyújtható támogatás
 • beruházási támogatások ismertetése
 • Hitelprogram részletes kizáró feltételei
 • tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettsége
 • horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások
 • indikátorok
 • az állami támogatás formája
 • vámtarifaszám lista

 

*A jelen összefoglalóban hivatkozott pályázati felhívások (támogatás, illetve hiteltermék) részletes feltételeit a meghirdetett Pályázati Felhívások és Útmutatók, valamint az MFB termékleírásai és eljárásrendje tartalmazzák, amelyek elérhetőek az alábbi honlapokon: www.palyazat.gov.hu, www.mfbpont.hu .

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen kereskedelmi kommunikációban összefoglalt információ nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A jelen információ kizárólag tájékoztató jellegű, amely a teljesség igénye nélkül a hivatkozott pályázati felhívások (támogatás, illetve hiteltermék) egyes főbb jellemzőit tartalmazza!

A Gránit Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 041028)) az MFB Zrt. kiemelt közvetítő partnereként jár el, kötelezettségvállalása minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye! A részletes szerződéses feltételekkel és a termék kondícióival kapcsolatban, kérjük, forduljon kapcsolattartóinkhoz!