Tájékoztatás a fizetéskönnyítő megoldásokról

hero-bg

Tájékoztatás a fizetéskönnyítő megoldásokról

A Gránit Bank Zrt. többféle finanszírozási konstrukciót, a törlesztést könnyítő megoldást kínál azon ügyfelei számára, akik fizetési nehézségekkel néznek szembe. A fizetési problémák esetén kínált banki megoldási lehetőségeket az alább elérhető részletes tájékoztató részletes összeállításban.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSE

TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 2015. szeptember 1-jén lép fel. A törvényi szabályozás célja az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülését célzó új jogintézmény, a magáncsődeljárás bevezetése. Magáncsődvédelem alatt az adós és hitelezőik érdekeinek összehangolásával, állami felügyelet mellett valósul meg az adósságok rendezése oly módon, hogy annak eredményeként az adós kikerül az adósságcsapdából.

Magáncsődvédelmet  az olyan adósságokat, akinek vagyona és törlesztésre fordítható jövedelme nem elégséges a felhalmozott adósságával kapcsolatos törlesztési kötelezettségének teljesítésére . A magáncsődvédelem alatt úgy történik meg az adósságok rendezése, hogy az  adós fizetési képességének helyreállítása a cél.

AZ ADÓST MEGILLETŐ CSŐDVÉDELEM AZ ALÁBBIAKAT JELENTI:

 • végrehajtás, valamint zálogtárgy kényszerértékesítése nem indítható, nem indítható;
 • folyamatban lévő végrehajtás, kényszerértékesítés felfüggesztésre kerül, foglalás hatálya fennmarad;
 • minden hitelező az adósságrendezési eljárásban érvényesíti követelését és annak keretei között kap kielégítést;
 • az adós részleges fizetési moratóriumot kap a felhalmozott tartozások törlesztésére;
 • az adós a lakóingatlanára zátárgy-elkülönítést létrehozva, ha ezt a jelzáloghitelező engedélyezi, és a többi adósságrendezése türelmi időt ad az adósnak a tőkerészletek megfizetésére;
 • ha az adós az adósságrendezési egyezséget vagy a bírósági határozatot betartotta, az afeletti tartozások alól a bíróság mentesíti, a mentesített összeget tehát később nem lehet tőle követelni;
 • a csődvédelem és az eljárás időpontja legfeljebb 5 év (kivételes eset legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható), az átstrukturált hitelszerződések futamideje ezen túlnyúlhat.

BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

 • Tekintettel arra, hogy fizetési nehézségekkel leginkább a banki jelzáloghitel-adósok küzdenek, és az ő esetükben a hitelszerződés felmondása, a lakóingatlanok kényszerértékéhez vezet, a törvény első lépcsőként  bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást  is szabályoznak.
 • A bírósági eljáráson kívüli megállapodás megkötésére – a  jelzáloghitelező pénzügyi intézmény, mint főhitelező koordinációs  megvalósítása – adósságrendezési eljárás megindítását kell jegyezni a Családi Csődvédelmi Szolgálat által vezetett közhiteles nyilvántartásba (adósságrendezési nyilvántartás), továbbá a megegyeztetéses regisztrációs célból meg kell küldeni a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak.

BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

 • Ha a bíróságon kívül nem jön létre az adós és a hitelezők megállapodása, vagy nincs olyan pénzügyi intézmény, amely főhitelezői minőségében vállalja a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás koordinálását, akkor az adósságrendezés az adós feletti állami felügyelet mellett,  bírósági polgári nemperes eljárás keretében folytatódik. Ott is megkísérli az adós mellé kirendelt családi vagyonfelügyelő az adós és a hitelezők között az egyezség létrehozását, erre vonatkozó részletes feltételrendszert szabályozza a törvényt. Egyezségkötés hiányában a törvényben meghatározott előírás érvényesítő bírósági határozattal történik meg az adós vagyonának és jövedelmének a hitelezők közötti felosztása oly módon, hogy az adós és családja lakhatásához, mindennapi életviteléhez, az önálló vállalkozás folytatásához minimálisan szükséges vagyon és jövedelem az adós számára visszahagyásra kerüljön.
 • Az adósrendezési eljárás keretében még egy eladósodott családok számára is nagyobb lehetőség kínálkozik a méltányolható mértékű és értékű lakástulajdon megtartására, mint az ilyen eljáráson kívül, de ennek következtében az a feltétel, hogy az adós  törlesztőképességet tudjon igazolni, az egyéb nagy értékű vagyontárgy értékesítéséből bevételt a hitelezők számára adja át.
 • A magáncsőd eljárás a bírósági feladatainak ellátását a  Családi Csődvédelmi Szolgálat  által kijelölt  családi vagyonfelügyelők segítik. Feladatuk a bírósági döntéshozatal előkészítése, támogatása, az adós pénz- és vagyongazdálkodás felügyelete, az esetleges hitelezési kezdeményezések, a mezők számára a követelések nyilvántartásával, azok kezelésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása, a magáncsőd-egyezség előkészítése, az egyezségkötési eljárás lebonyolítása, az egyezségkötési eljárás, illetve (sikertelen egyezségkötési kezdeményezés egy bírósági adósságtörlesztési határozatban) meghatározott vagyontárgyak jogszabályban szabályozott, ellenőrizhető, nyilvános értékesítése, az értékesítési bevétel hitelezők közötti felosztása.
 • A csődvédelem kezdeményezése  nem lehet visszaélésszerű, és az eljárás alatt  sem lehet a csődvédelemmel csalárd módon visszaélni. A csődvagyon jogellenes elvonása, az adósságrendezésre felhasználandó jövedelem eltitkolása, a hitelezők és az eljárásban vett vevők jogellenes megtévesztése a csődvédelem kizárásával és büntetőjogi fenyegetettséggel jár.
 • Ha a magáncsőd eljárás alatt  az adós nagy összegű vagyonhoz vagy pénzösszeghez jut  (pl. ajándékozás, öröklés, nyeremény révén) az a csődvagyonba kerül és a  hitelezők biztosításának fedezetét szolgálja.
 • Az adóst  csak a csődegyezségben vagy bírósági adósságtörlesztési határozatban az előírt kötelezettségek végrehajtását és a törvényben meghatározott feltételek teljesülését a bíróság mentesíti a fennmaradó tartozásai megfizetése alól, ezért az adós tehát érdekelt a csődegyezség betartásában. Az adósságrendezés időszaka nem lehet több 5 évnél, kivételesen méltányolható esetben lehet ezt legfeljebb 2 évvel meghosszabbítani. Az eljárás megszüntetését vagy befejezését az adós újabb csődvédelmet leghamarabb csak 10 év múlva.

A fentiek alapján az adósnak és az adóstársnak a bírósági adósságrendezés során az adósság törlesztése érdekében egy közös pénzforgalmi számlával kell rendelkezni, amely felett a családi vagyonfelügyelő rendelkezik.

A Gránit Banknál elérhető, adósság törlesztés miatt nyitható számlacsomag kondícióról az alábbi linken tájékozódhatsz:

HIRDETMENY_a_GRANIT_Adossagtorlesztesi_Szamlarol_20231201.pdf

Az adósságtörlesztési számla személyesen, a Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), illetve a Westend Ügyfélközpontjában nyitható (WestEnd City Center 1062 Budapest, Váci út 1-3. 1. emelet, Hild József sétány 24.)

További információk:  Családi csődvédelmi szolgálat (gov.hu)

A Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapja

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére szolgáló nyomtatványcsomag az alábbi linken érhető el:
Családi csődvédelmi szolgálat (gov.hu)

A Bank kiemelten fontosnak tartja, hogy az Ügyfelei pénzügyi helyzetének, élethelyzetének megfelelő segítséget nyújtson.

Ha előreláthatólag nehézséget okoz a következő törlesztőrészlet kifizetése, azt nyomban tudod jelezni számunkra, akkor is, ha a törlesztéssel még nem estél késedelembe. Így közösen, a fizetési késedelem bekövetkeztét megelőzően meg tudjuk kezdeni a helyzetedhez leginkább igazodó megoldási lehetőség kialakítását.

A fizetési nehézség fennállását és esetleges (egyezségi) ajánlatod részleteit az alábbi kapcsolatfelvételi lehetőségek bármelyikén tudod a Bankkal közölni:

 • Gránit Telebank szolgáltatás telefonos elérhetősége: 06-1/510-0527
 • Gránit NetBank szolgáltatásban küldött szabadformátumú levél
 • E-mailen: adosvedelem@granitbank.hu
 • Postai úton: GRÁNIT Bank Zrt. Ügyfélszolgálat, 1439 Budapest, Pf. 649.
 • Személyesen bármelyik bankfiókunkban