Tájékoztató a törlesztési moratóriumról

hero-bg

Tájékoztató a törlesztési moratóriumról

Tájékoztatunk, hogy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése szerint. rendelet alapján a fizetési moratórium 2022. december 31. napján véget ért.

A Moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralevő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a Moratórium lejárt után a futamidő alatt, minden egyenlő részletekben kell megfizetni. A Moratórium lejárt utána a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a Moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

A korábbi fizetési moratórium szakaszokra vonatkozó információk a következők:

Moratórium 1:  Tájékoztatunk, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében 2020. december 31-ig hiteltörlesztési moratórium volt érvényes, mely a lakossági és a vállalati hiteladósokra is vonatkozott (Moratórium 1). 

Moratórium 2:  A Moratórium 1 először 2021. június 30-ig került meghosszabbításra, majd 2021. október 31-ig ismét meghosszabbították a hiteltörlesztés felfüggesztésének lehetőségét (Moratórium 2).A hatályos szabályozás értelmében tehát a Moratórium 2 2021. október 31. napján le. 

Moratórium 3:  A Kormány az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendeletet rendelettel a fizetési moratóriumot mind a lakossági, mind a vállalati hitelszerződései tekintetében 2022. június 30. napjáig meghosszabbította

(Moratórium 3).
A lejáratot ezután, a Moratórium 3 2021. november 1. napjától már nem „automatikus”, azzal csak abban az esetben élhetett, arra az 536/2021. (IX.15.) Korm. határozat rendelet szerint jogosult és jogosultsága 2021. október 1. és 2021. október 31. között a 6/2021. (IX.15) MK rendelet szerinti formában a Banknak bejelentette. A bejelentés formájának és/vagy határidejének be nem tartása/elmulasztása jogvesztő volt. 

A Moratórium 3-mal olyan adós élhetett, akinek hitele 2020. március 18-ig folyósításra került.
A Moratórium 3 igénybevételének feltételei az eddigiekhez használható akként módosultak, hogy jelenleg úgy élt a Moratórium 2-vel, 2021. október 1. és október 31. között bejelentették, hogy továbbra is (azaz 2021. november 1-től) élni kíván. vele.

A Moratórium 3-at kizárólag a következő társadalmi csoportokba tartozó adósok igényelték:

1. Természetes személyként, aki 2020. március 18-át követő
háztartása rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkentve;
legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak tényleges élő, illetve a vele egy háztartásban legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül;
közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozó közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a Nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
háztartásban legalább egy gyermeket tart el, ideértve a 25. életévét betöltött munkaképességű személyt, legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy gyermeket vár, illetve a vele egyben élő hozzátartozó gyermeket vár;
jogú vagy nyugellátásban (hozzátartozó saját özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, illetve egy vele egy háztartásban élő jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (rokközvegyi, vagy baleseti nyugdíjban) részesül,

2. Vállalkozásként az a vállalkozás, vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétele a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezést megelőző 18 hónapban a koronavírus-vánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a Nyilatkozat megtétele közötti időszak nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Tájékoztatunk, hogy a Moratórium 3-ra vonatkozó Nyilatkozat 2021. október 31. napját később már nem módosítható, ezt követően kizárólag a Moratórium 3-ból történő kilépésére van lehetőség.

Tájékoztatunk, hogy a Kormány 216/2022(VI/17) Korm. rendelete a Moratórium 3 lejáratára vonatkozó határidőt 2022. június 30-ról 2022 július 31-re módosította. A módosítás azt jelenti, hogy:
a moratórium 202. július 31. napjáig tart, a moratórium alatt lévő hitelek 202. július 2. 31-ig minden nyilatkozat szükségessége nélkül marad a moratóriumban,
a moratórium alatt lejáró szerződések 2022.július 31-ig meghosszabbodnak. 

Moratórium 4:  A moratórium 2022.08.01-től 2022.12.31-ig meghosszabbodik (Moratórium 4) azok számára, akik:

 • 2022.06.18. napját megelőzően a fizetési moratóriumot igénybe vették,
 • nyilatkozatban kérik a moratórium 2022. augusztus 1-jétől kezelést (Moratórium 4), és
 • a nyilatkozat 2022.07.31-ig (amely határidő jogvesztő) benyújtásra kerül a Bankhoz. A nyilatkozat elérhető  itt

A teljeskörűen kitöltött, aláírt nyilatkozat leadható személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton, vagy a Westend Ügyfélközpontban, vagy küldhető e-mailen a jelzaloghitel@granitbank.hu e-mail címre.

FONTOS TUDNIVALÓK a Moratórium 4 tekintetében:

 • Az adósnak a Bankhoz benyújtott kérelmére az adósnak a Bank által finanszírozott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. augusztus 1-jétől fizetési haladékot kap,
 • Az adós a kérelem benyújtására akkor jogosult, ha a fizetési haladékot 2022.06.18. napját megelőzően vette,
 • A moratórium 2022. december 31. napjáig tart,
 • A moratórium alatt lejáró szerződés 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik,
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve kötelezettségvállalása a moratórium idejével meghosszabbodik.
 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralevő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejárt után a futamidő alatt, minden egyenlő részletekben kell megfizetni,
 • A fizetési moratórium lejárt utána a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben fizetendő kamat összegű együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • A nyilatkozat 2022.07.31-ét később nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Azt jelzi azon szándékát, hogy a Moratórium 1-re és/vagy a Moratórium 2-re és/vagy Moratórium 3-ra és/vagy Moratórium 4-re tekintettel erre, annak során felhalmozódott kamat és díjtartozást vagy annak egy részét egy összegben meg kívánja. fizetni, ezen teljes vagy részleges előtörlesztés díjmentes 2022. december 31. napjáig. A kamat és díjtartozás részlegek vagy teljes összegű előtörlesztése szerződésmódosítási díjfizetéssel sem jár 2022. december 31. napjáig.

Ha úgy döntesz, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében magasabb összegű törlesztőrészletet vállalnál (a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével) a szerződést módosítani szükséges, melyért a Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat 2022. december 31. napjáig.

MIÉRT ÉRDEMES TOVÁBBRA IS FIZETNI A TÖRLESZTŐRÉSZLETET?
 • Ha úgy látod, hogy a jövedelmed továbbra is lehetővé teszi a hiteltörlesztést, akkor  a törlesztés folytatásával elkerülheted, hogy a fizetési moratórium alatt felhalmozott, de nem fizetett kamatok keletkezett, melyet a meghosszabbított futamidő alatt, utólagosan kell megfizetni.
 • A moratórium miatti futamidő hosszabbítás következtében  időben tovább kell a hitelt törleszteni.

HOGYAN KÉRHETŐ A MORATÓRIUM ALATT A HITELTÖRLESZTÉS FOLYTATÁSA?

Nyilatkoztál és igénybe veszed a Moratórium 3 lehetőségét, de később mégis szeretnél kilépni belőle, kérheted (az ügyletben szereplő minden adós vagy adóstárs is) a hitel törlesztésének szerződés szerinti folytatását. Ezt az alábbi módokon jelezheted a Bank felé:

 • Gránit NetBankon, szabad formátumú levél írásával
 • Gránit TeleBankon +36 1 510 0527 számon, nyitvatartási időben (HP: 8:00 – 21:00)

MIKOR KERÜL BEÁLLÍTÁSRA A TÖRLESZTÉS FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT?

Bankunk a beérkezett Nyilatkozatokat az alábbiak szerint dolgozza fel:

 • a munkanapon 16:00 óráig beérkezett Nyilatkozatok még aznap,
 • a munkanapon 16:00 óra után vagy munkaszüneti napon beérkezett Nyilatkozatok a következő munkanapon keletkező feldolgozásra.

MIT JELENT A FIZETÉSI MORATÓRIUM JELZÁLOGKÖLCSÖNNÉL? 

2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján, a moratórium időszaka alatt esedékessé váló törlesztőrészletek beszedése kerülésre.

 • A 2020. március 18-ig csak részlegesen folyósított hitelek esetén csak a 2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján kiszámolt havi törlesztőrészletekre kérhető a fizetési moratórium, a 2020. március 18-a után folyósított kölcsönösszeg havi törlesztőrészleteidre nem.
 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatokat utólag, a fizetési moratórium lejárata után kell megfizetni havonta, a hátralevő futamidőre egyenlő részletekben szétosztva.
 • A fizetési moratórium tört utána esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felgyülemlett, a fizetési moratórium után fizetendő kamatrészlet együttes összege nem haladhatja meg a fizetési moratóriumot követő első, eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét (változó kamatozású hiteleknél), a mentett kamattal kiszámított törlesztőrészletet. törlesztőrészletet, adunk a fizetési moratóriumba való belépés nélkül fizetett volna meg.
 • Annak érdekében, hogy a fizetési moratórium lejárata után, a fizetés terheli az eredeti fizetési kötelezettségéhez nem emelkednek meg a felmozgatott kamatok utólagos fizetése miatt, az eredeti futamidő legalább a fizetési moratórium idejével annál vagy hosszabb idővel meghosszabbításra kerül.
 • A fizetési moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatunk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A fizetési moratórium lejárata után fogunk értesíteni arról, hogy a fizetési moratórium miatt meddig fog kitolódni a hitel eredeti futamideje, és mennyi lesz az új törlesztő részlet, amely tartalmazza a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatok részletekben való fizetés is.

MIT JELENT A FIZETÉSI MORATÓRIUM BABAVÁRÓ KÖLCSÖNNÉL?

2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján, a fizetési moratórium időszaka alatt esedékessé váló, ügyfél által fizetendő törlesztőrészletek és kezességvállalási díj beszedése kerülésre.

 • A gyermekszületés miatt 3 évre felfüggesztett hitelekre nem kérhető a fizetési moratórium.
 • Ha a fizetési moratórium időszaka alatt végig jogosultak az állami kamattámogatásra, akkor a fizetési moratórium ideje alatt a kamattörlesztést az állam Ön helyett, így a fizetési moratórium időszaka alatt nem keletkezik Önnek utólagosan megfizetendő kamatösszeg.
 • Ez a fizetési moratórium időszaka alatt elvesztik az állami kamattámogatásra való jogosultságukat (pl. mert Önnek és a házastársának nincs magyarországi lakcíme), akkor a jogszabály alapján megemelt hitelkamatot és kamattörlesztést az állam helyett Önnek kell teljesítenie, amely a fizetési moratórium lejárata után kerül majd beszedésre a havi törlesztőrészletekkel együtt.
 • A moratóriumot a későbbi esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium fizetési fizetése nélkül lehetséges felgyülemlett, a fizetési moratóriumot követően megfizetendő kamatrészlet együttes összege minden estben úgy kerül megállapításra, hogy ne haladja meg a fizetési moratóriumot követő első, eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét (az esetleges kamattámogatást). esetén, a kamattámogatás nélküli kiszámított törlesztőrészletet), azaz azt a törlesztő részletet, amelyet Ön a fizetési moratóriumba való belépés nélkül fizetett volna meg.
 • Annak érdekében, hogy a fizetési moratórium lejárata után, a fizetési terhei az eredeti fizetési kötelezettségéhez nem emelkednek meg a fizetett törlesztőrészletek utólagos fizetése miatt, az eredeti futamidő legalább a fizetési moratórium idejével vagy annál hosszabb idővel meghosszabbításra kerül.
 • A fizetési moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatunk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A fizetési moratórium lejárata után fogunk értesíteni arról, hogy a fizetési moratórium miatt meddig fog kitolódni a hitel eredeti futamideje, és mennyi lesz az új törlesztő részlet.

MIT JELENT A FIZETÉSI MORATÓRIUM FOLYÓSZÁMLAHITELNÉL?

2020. március 18-ig beállított folyószámlahitelkeret esetén, a változatlan összegben hitel áll, csupán a fizetési moratórium időszaka alatt esedékessé váló kamatfizetések beszedése kerülésre.

 • Azon folyószámlahitelek esetén, mely lejárata 2020. március 18-a és 2022. december 31-e közötti és az elvárt összegben érkezik jövedelem a számlára, ott újabb egy éves meghosszabbításra kerül a folyószámlahitelkeret összege.
 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatokat utólag, a fizetési moratórium lejárata után kell megfizetni havonta, a hátralevő futamidőre egyenlő részletekben szétosztva, maximum 12 hónap alatt.
 • A fizetési moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatunk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A fizetési mortórium lejárata után fogunk értesíteni arról, hogy a moratórium alatt felhalmozott kamatok és hitelkeret összegét, milyen módon tudod megfizetni.

MIT KELL TUDNI A KÉSEDELMES HITELEK KEZELÉSÉRŐL?

A Gránit Bank Zrt. digitális bankként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei szempontjából különös jelentőséggel bíró információk elérhetők legyenek elektronikus formában. Így tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, milyen szabályok vonatkoznak a késedelmes tartozások kezelésére a vészhelyzetre tekintettel kihirdetett moratórium során, illetve azt követően.

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSKÖNNYÍTŐ MEGOLDÁSOKRÓL

A Gránit Bank Zrt. többféle finanszírozási konstrukciót, a törlesztést könnyítő megoldást kínál azon ügyfelei számára, akik a fizetési moratórium lejárt utána esetlegesen fizetési nehézségekkel néznek szembe. A fizetési problémák esetén kínált banki megoldási lehetőségeket az alább elérhető részletes tájékoztató részletes összeállításban.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ