Tájékoztató állomány átruházásról

Tájékoztató az NHB növekedési Hitel Bank Zrt. “F.A.” ügyfélállományának átruházásáról

hero-bg

TÁJÉKOZTATÓ AZ NHB NÖVEKEDÉSI HITEL BANK ZRT. "F.A." ÜGYFÉLÁLLOMÁNYÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041371, adószáma: 10343386-2-44, képviseli: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.) (a továbbiakban: „NHB”), mint eladó és a GRÁNIT Bank Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszáma: 01-10-041028; adószáma: 10189377-2-44) (a továbbiakban: „GRÁNIT Bank”) mint vevő átruházási megállapodást kötöttek, amelynek értelmében az NHB át kívánja ruházni, a GRÁNIT Bank pedig át kívánja venni az NHB átruházással érintett ügyfeleit kötelezettként terhelő, az átruházással érintett hitel- és pénzkölcsönnyújtásra vonatkozó szerződéseket (ideértve valamennyi a követelést és a biztosítékokat megalapító szerződésből fakadó valamennyi jogot is) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 17/A. § szerint (e tranzakció a továbbiakban: „Első Átruházás”).

Továbbá a GRÁNIT Bank mint eladó és az SME Property Lízing és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12.; cégjegyzékszáma: 01-10-046854; adószáma: 23041352-2-42) (a továbbiakban: „SME”) mint vevő átruházási megállapodást kötöttek, amelynek értelmében a fentiekben hivatkozott átruházási ügylet teljesülése függvényében a GRÁNIT Bank át kívánja ruházni, az SME pedig át kívánja venni a GRÁNIT Bank és az SME közötti átruházással érintett ügyfeleket kötelezettként terhelő, a GRÁNIT Bank és az SME közötti átruházással érintett hitel- és pénzkölcsönnyújtásra vonatkozó szerződéseket (ideértve valamennyi a követelést és a biztosítékokat megalapító szerződésből fakadó valamennyi jogot is) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a Hpt.) 17/A. § szerint (e tranzakció a továbbiakban: „Második Átruházás”).
Mind az Első Átruházás mind pedig a Második Átruházás a felügyeleti jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött. A Magyar Nemzeti Bank az Első Átruházás vonatkozásában a H-EN-I-292/2021. számú határozatában, míg a Második Átruházás vonatkozásában a H-EN-I-293/2021. számú és H-EN-I-433/2021. határozatában adta meg az engedélyt. A határozatok értelmében az átruházásokra egymást követően,az Első Átruházás tekintetében 2021.07.05. napi hatállyal, a Második Átruházás tekintetében 2021.08.05. napi hatállyal kerül sor feltéve, hogy a hitelszerződés(ek) nem kerül(nek) felmondásra a lentiekben foglaltak szerint.
Tájékoztatjuk az átruházással érintett ügyfeleket, hogy az Első Átruházás Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett napjáig, azaz 2021.07.05.-ig jogosultak a hitelszerződés(eke)t díjmentesen felmondani az NHB-hez címzett (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.) írásos felmondási értesítéssel. A felmondási értesítésnek legkésőbb az Első Átruházás napjáig meg kell érkeznie az NHB-hez. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél tudomásul vette az Első Átruházást.

A Második Átruházással is érintett ügyfelek a fentieken túl, 2021.07.05-től a Második Átruházás Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett napjáig, azaz 2021.08.05.-ig jogosultak a hitelszerződés(eke)t díjmentesen felmondani a GRÁNIT Bank Zrt.-hez címzett (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) írásos felmondási értesítéssel. A felmondási értesítésnek legkésőbb a Második Átruházás napjáig meg kell érkeznie a GRÁNIT Bank Zrt.-hez. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél tudomásul vette a Második Átruházást.
Azt, hogy az ügyfelek mely átruházással érintettek, az NHB és a Gránit Bank által megküldött értesítő levelek tartalmazzák.


ELSŐ ÁTRUHÁZÁSSAL ÉRINTETT ÜGYFELEK RÉSZÉRE SZÓLÓ TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Tájékoztatjuk az átruházással érintett ügyfeleket, hogy az átruházás következtében, annak hatályával, szerződésük egyes technikai pontok kapcsán módosul (általános és panaszkezelésre vonatkozó kapcsolattartási adatok, illetve a kiszervezett tevékenységek listája), továbbá a szerződés vonatkozásában a GRÁNIT Bank adatkezelési tájékoztatója és panaszügyintézési szabályzata lesz az irányadó (amelyet a következő linken érhet el: www.granitbank.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy semmilyen, az átruházás következtében felmerülő költség, díj az ügyfelekre át nem hárítható. Tájékoztatjuk az átruházással érintett ügyfeleket, hogy jogosultak tájékoztatást, információt kérni a fenti átruházással kapcsolatos teendőkről az alább megjelölt elektronikus levelezési címen és telefonos elérhetőségen. Tájékoztatjuk továbbá az átruházással érintett ügyfeleket, hogy telefonos megkeresés esetén jogosultak visszahívást kérni, amely kérés esetén a GRÁNIT Bank felveszi velük a kapcsolatot és megadja az általuk kért tájékoztatást:
E-mail: info@granitbank.hu
Telefon: +36 1 510 0527


MÁSODIK ÁTRUHÁZÁSSAL ÉRINTETT ÜGYFELEK RÉSZÉRE SZÓLÓ TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Tájékoztatjuk az átruházással érintett ügyfeleket, hogy az átruházások következtében, annak hatályával, szerződésük egyes technikai pontok kapcsán módosul (általános és panaszkezelésre vonatkozó kapcsolattartási adatok, illetve a kiszervezett tevékenységek listája), továbbá a szerződés vonatkozásában az SME adatkezelési tájékoztatója és panaszügyintézési szabályzata lesz az irányadó (amelyet a következő linken érhet el: http://www.smelizing.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy semmilyen, az átruházások következtében felmerülő költség, díj az ügyfelekre át nem hárítható. Tájékoztatjuk az átruházással érintett ügyfeleket, hogy jogosultak tájékoztatást, információt kérni a fenti átruházásokkal kapcsolatos teendőkről az alább megjelölt elektronikus levelezési címen és telefonos elérhetőségen. Tájékoztatjuk továbbá az átruházással érintett ügyfeleket, hogy telefonos megkeresés esetén jogosultak visszahívást kérni, amely kérés esetén az SME felveszi velük a kapcsolatot és megadja az általuk kért tájékoztatást:
E-mail: info@smelizing.hu
Telefon: +36 30 133 7685 vagy +36 1 920-6858
www.smelizing.hu

Amennyiben az átruházással érintett ügyfél él a fentiekben hivatkozott felmondás jogával, úgy hitelszerződése lejárttá, ezzel egyidejűleg tartozása egyösszegben esedékessé válik. Az átruházás nem terjed ki azon hitelszerződésekre, amelyekből eredő tartozást az érintett kötelezett maradéktalanul visszafizetett a zárás napjáig (az Első Átruházás tekintetében 2021.07.05., a Második Átruházás tekintetében 2021.08.05.).

A GRÁNIT Bank felkészült a szerződésállomány átvételére és kezelésére. A vonatkozó engedély megszerzését követően indulhat el az a folyamat, melynek eredményeként az Első Átruházással érintett állomány ténylegesen a GRÁNIT Bank, illetve a Második Átruházással érintett állomány ténylegesen az SME rendelkezésére állhat.

A GRÁNIT Bank ezen folyamatok időbeni alakulásáról, az ügyintézés részleteiről weboldalán folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleket.
A GRÁNIT Bank célja az, hogy az ügyfelek részére az ügyintézést megkönnyítse, őket teljeskörűen kiszolgálja. A felmerülő kérdéseik esetén az alábbi elérhetőségek egyikén kaphatnak tájékoztatást:
info@granitbank.hu vagy
telefonos ügyfélszolgálatunkon, melynek elérhetősége:+36 1 510 0527

Tájékoztatjuk, hogy az NHB elmúlt 5 éves időszakra vonatkozó:

Általános üzletszabályzatai

NHB Tájékoztatók a lakossági kölcsönök felvételéről

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a GRÁNIT Bank: