Tájékoztató az agrár moratóriumról

Fontos tudnivalók, feltételek és teendők

hero-bg

Tájékoztatjuk, hogy a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendeletnek az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Moratórium Törvény) rendelkezéseitől eltérő rendelkezései az agrárvállalkozások számára külön hiteltörlesztési moratóriumot vezettek be.

 

Fontos tudnivalók

A Bank a Korm. rendelet szerinti adós részére a Bank által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződést, illetve pénzügyi lízingszerződést (a továbbiakban együtt: szerződés) az adós tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem teljesítése miatt 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntetheti meg.

Az adósnak a Bankhoz benyújtott kérelmére az adósnak a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. szeptember 1-jétől fizetési haladékot kap (a továbbiakban: Fizetési Moratórium),

A Fizetési Moratórium 2023. december 31. napjáig tart,

A Fizetési Moratórium alatt lejáró szerződés 2023. december 31. napjáig meghosszabbodik.


Ki jogosult az Agrár Moratóriumra:

Az adós a kérelem benyújtására akkor jogosult, ha:

  • a) növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
  • b) a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

A Fizetési Moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

Az adós a kérelmet az agrárminiszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal, 2022. szeptember 15-ig nyújthatja be a Bankhoz, amely határidő jogvesztő.


Teendők

Amennyiben tehát Ön a fentiek szerint Fizetési Moratóriumra jogosult és úgy dönt, hogy belép a Fizetési Moratóriumba és a meg nem fizetett összeget a későbbiekben a futamidő további meghosszabbításával szeretné visszafizetni, a következő teendője van:

  1. Nyilatkozat letöltése, kitöltése
    Erről az oldalról letölthető nyilatkozat (Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről) 2022. szeptember 15-ig történő visszaküldésével a Fizetési Moratórium igénybevételére vonatkozó szándékát be kell jelentenie Bankunk részére.
    • NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

  2. Kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozat elküldése
  • bankfiókjaink valamelyikében (Westend Ügyfélszolgálat (1062 Budapest, Váci út 1-3.) vagy Központi Ügyfélszolgálat (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)) személyesen benyújtani,
  • elektronikus úton, szkennelt formában a moratorium.vallalat@granitbank.hu e-mail címre, az eredeti példányt pedig postai úton a GRÁNIT Bank Zrt. Vállalati Üzletág, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. címre visszaküldeni szíveskedjen.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyilatkozat 2022. szeptember 15. napját követően már nem módosítható, ezt követően kizárólag a Fizetési Moratóriumból történő kilépésre van lehetőség.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük ügyfeleinket, hogy a fizetési moratórium kapcsán felmerülő további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint az elektronikus és telefonos csatornáinkat vegyék igénybe.