Természetes személyek adósságrendezése

hero-bg

Természetes személyek adósságrendezése

TÁJÉKOZTATÓ
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 2015. szeptember 1-jén lép fel. A törvényi szabályozás célja az eladósodott magánszemélyek adósságcsapdából való kikerülését célzó új jogintézmény, a magáncsődeljárás bevezetése. Magáncsődvédelem alatt az adós és hitelezőik érdekeinek összehangolásával, állami felügyelet mellett valósul meg az adósságok rendezése oly módon, hogy annak eredményeként az adós kikerül az adósságcsapdából.

Magáncsődvédelmet az olyan adós adósságot, akinek vagyona és törlesztésre fordítható jövedelme nem elégséges a felhalmozott adósságával kapcsolatos törlesztési kötelezettségének teljesítésére. A magáncsődvédelem alatt úgy történik meg az adósságok rendezése, hogy az adós fizetési képességének helyreállítása a cél.

AZ ADÓST MEGILLETŐ CSŐDVÉDELEM AZ ALÁBBIAKAT JELENTI:
végrehajtás, valamint zálogtárgy kényszerértékesítése nem indítható, nem indítható;
folyamatban lévő végrehajtás, kényszerértékesítés felfüggesztésre kerül, foglalás hatálya fennmarad;
minden hitelező az adósságrendezési eljárásban érvényesíti követelését és annak keretei között kap kielégítést;
az adós részleges fizetési moratóriumot kap a felhalmozott tartozások törlesztésére;
az adós a lakóingatlanára zátárgy-elkülönítést létrehozva, ha ezt a jelzáloghitelező engedélyezi, és a többi adósságrendezése türelmi időt ad az adósnak a tőkerészletek megfizetésére;
ha az adós az adósságrendezési egyezséget vagy a bírósági határozatot betartotta, az afeletti tartozások alól a bíróság mentesíti, a mentesített összeget tehát később nem lehet tőle követelni;
a csővédelem és az eljárás időpontja legfeljebb 5 év (kivételes eset legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható), az átstrukturált hitelszerződések futamideje ezen túlnyúlhat.

BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS
Tekintettel arra, hogy fizetési nehézségekkel leginkább a banki jelzáloghitel-adósok küzdenek, és az ő esetükben a hitelszerződés fele, a lakóingatlanuk kényszerértékesítéséhez vezet, a törvény első lépcsőként bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás is szabályozott.

A bírósági eljáráson kívüli megállapodás megkötésére – a jelzáloghitelező pénzügyi intézmény, mint főhitelező koordinációs megvalósítása – adósságrendezési eljárás megindítását kell jegyezni a Családi Csődvédelmi Szolgálat által vezetett közhiteles nyilvántartásba (adósságrendezési nyilvántartás), továbbá a megegyeztetéses regisztrációs célból meg kell küldeni a Családi Csődvédelmi.

BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS
Ha a bíróságon kívül nem jön létre az adós és a hitelezők megállapodása, vagy nincs olyan pénzügyi intézmény, amely főhitelezői minőségében vállalja a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás koordinálását, akkor az adósságrendezés az adós feletti állami felügyelet mellett, bírósági polgári nemperes eljárás keretében. Ott is megkísérli az adós mellé kirendelt családi vagyonfelügyelő az adós és a hitelezők között az egyezség létrehozását, erre vonatkozó részletes feltételrendszert szabályozza a törvényt. Egyezségkötés hiányában a törvényben meghatározott előírás érvényesítő bírósági határozattal történik meg az adós vagyonának és jövedelmének a hitelezők közötti felosztása oly módon, hogy az adós és családja lakhatásához, mindennapi életviteléhez, az önálló vállalkozás folytatásához minimálisan szükséges vagyon és jövedelem az adós számára visszahagyásra kerüljön.
Az adósrendezési eljárás keretében még az eladósodott családok számára is nagyobb lehetőség kínálkozik a meltányolható mértékű és értékű lakástulajdon megtartására, mint az ilyen eljáráson kívül, ennek a feltétele, hogy az adós törlesztőképességet tudjon igazolni, és az egyéb értékes vagyonának értékesítéséből származó bevételt a hitelezők számára adja nál nél.

A magáncsőd eljárás a bírósági feladatainak ellátását a Családi Csődvédelmi Szolgálat által kijelölt családi vagyonfelügyelők segítik. Feladatuk a bírósági döntéshozatal előkészítése, támogatása, az adós pénz- és vagyongazdálkodás felügyelete, az esetleges hitelezési kezdeményezések, a mezők számára a követelések nyilvántartásával, azok kezelésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása, a magáncsőd-egyezség előkészítése, az egyezségkötési eljárás lebonyolítása, az egyezségkötési eljárás , illetve (sikertelen egyezségkötési kezdeményezés egy bírósági adósságtörlesztési határozatban) meghatározott vagyontárgyak jogszabályosztásban szabályozott, ellenőrizhető, nyilvános értékesítése, az értékesítési bevétel hitelezők közötti fela.
A csődvédelem kezdeményezése nem lehet visszaélésszerű, és az eljárás alatt sem lehet a csődvédelemmel csalárd módon visszaélni. A csődvagyon jogellenes elvonása, az adósságrendezésre felhasználandó jövedelem eltitkolása, a hitelezők és az eljárásban vett vevők jogellenes megtévesztése a csődvédelem kizárásával és büntetőjogi fenyegetettséggel jár.
Ha a magáncsőd eljárás alatt az adós nagy összegű vagyonhoz vagy pénzösszeghez jut (pl. ajándékozás, öröklés, nyeremény révén) az a csődvagyonba kerül és a hitelezők biztosításának fedezetét szolgálja.

Az adóst csak a csődegyezségben vagy bírósági adósságtörlesztési határozatban az előírt kötelezettségek végrehajtását és a törvényben meghatározott feltételek teljesülését a bíróság mentesíti a fennmaradó tartozásai megfizetése alól, ezért az adós tehát érdekelt a csődegyezség betartásában. Az adósságrendezés időszaka nem lehet több 5 évnél, kivételesen méltányolható esetben lehet ezt legfeljebb 2 évvel meghosszabbítani. Az eljárás megszüntetését vagy befejezését az adós újabb csődvédelmet leghamarabb csak 10 év múlva.

A fentiek alapján az adósnak és az adóstársnak a bírósági adósságrendezés során az adósság törlesztése érdekében egy közös pénzforgalmi számlával kell rendelkezni, amely felett a családi vagyonfelügyelő rendelkezik.

A GRÁNIT Banknál elérhető, adósságtörlesztés miatt nyitható számlacsomag kondícióiról az alábbi linken tájékozódhat:
Hirdetmény a Gránit adósságtörlesztési számláról 20231201.pdf

Az adósságtörlesztési számla személyesen, a Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.illetve a Westend Ügyfélközpontjában nyitható (Cím: Westend City Center 1062 Budapest,-3. emelet1. , Hild József sétány 24.).

További információk
Családi csődvédelmi szolgálat (gov.hu)
A Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapja
Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére szolgáló nyomtatványcsomag az alábbi linken érhető el: Családi csődvédelmi szolgálat (gov.hu)