Tájékoztató a törlesztési monatóriumról

hero-bg

Tájékoztatjuk, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében 2020. december 31-ig hiteltörlesztési moratórium volt érvényben, mely a lakossági és a vállalati hiteladósokra is vonatkozott (Moratórium 1)
 
A Moratórium 1 először 2021. június 30-ig került meghosszabbításra, majd 2021. október 31-ig ismét meghosszabbították a hiteltörlesztés felfüggesztésének lehetőségét (Moratórium 2)
 
Ezt követően a fizetési moratórium az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelettel 2022. június 30. napjáig hosszabbodott (Moratórium 3). A Moratórium 3 2021. november 1. napjától már nem „automatikus”, azzal az adós csak abban az esetben élhetett, amennyiben arra az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet szerint jogosult és jogosultságát 2021. október 1. és 2021. október 31. között a Banknak bejelentette.
 
Tájékoztatjuk, hogy a Kormány 216/2022 (VI.17) Korm. rendelete a Moratórium 3 lejáratára vonatkozó határidőt 2022. június 30-ról 2022. július 31-re módosította. A módosítás azt jelenti, hogy:
 
 • a moratórium 2022. július 31. napjáig tart, a jelenleg a moratórium alatt levő hitelek 2022. július 31-ig automatikusan, bármilyen nyilatkozat szükségessége nélkül maradnak a moratóriumban,
 • a moratórium alatt lejáró szerződések 2022.július 31-ig meghosszabbodnak.
 
A moratórium továbbá 2022.08.01-től 2022.12.31-ig meghosszabbodik (Moratórium 4) azok számára, akik:
 • 2022.06.18. napját megelőzően a fizetési moratóriumot igénybe vették,
 • nyilatkozatban kérik a moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását (Moratórium 4), és
 • a nyilatkozat 2022.07.31-ig (amely határidő jogvesztő) benyújtásra kerül a Bankhoz. 
 
Amennyiben tehát Ön jelenleg a Moratórium 3-mal érintett és úgy dönt, hogy belép a Moratórium 4-be és a meg nem fizetett összeget a későbbiekben a futamidő további meghosszabbításával szeretné visszafizetni, a következő teendője van:
 
Erről az oldalról letölthető nyilatkozat (Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről) 2022.07.31-ig történő visszaküldésével a Moratórium 4 igénybevételére vonatkozó szándékát be kell jelentenie Bankunk részére.
 
Kérjük, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozatot  
 • bankfiókjaink valamelyikében (Westend Ügyfélszolgálat (1062 Budapest, Váci út 1-3.) vagy Központi Ügyfélszolgálat (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)) személyesen benyújtani,
 • elektronikus úton, szkennelt formában a moratorium.vallalat@granitbank.hu e-mail címre, az eredeti példányt pedig postai úton a GRÁNIT Bank Zrt. Vállalati Üzletág, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. címre visszaküldeni szíveskedjen

 

NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyilatkozat 2022. július 31. napját követően már nem módosítható, ezt követően kizárólag a Moratórium 3-ból történő kilépésre van lehetőség.
 

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük ügyfeleinket, hogy a fizetési moratórium kapcsán felmerülő további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint az elektronikus és telefonos csatornáinkat vegyék igénybe.

 
FONTOS TUDNIVALÓK a Moratórium 4 tekintetében:
 
 • Az adósnak a Bankhoz benyújtott kérelmére az adósnak a Bank által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. augusztus 1-jétől fizetési haladékot kap,
 • Az adós a kérelem benyújtására akkor jogosult, ha a fizetési haladékot 2022.06.18. napját megelőzően igénybe vette,
 • A moratórium 2022. december 31. napjáig tart,
 • A moratórium alatt lejáró szerződés 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik,
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a moratórium idejével meghosszabbodik.
 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • A nyilatkozat 2022.07.31-ét követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.
 
Amennyiben jelzi azon szándékát, hogy a Moratórium 1-re és/vagy a Moratórium 2-re és/vagy Moratórium 3-ra és/vagy Moratórium 4-re tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, ezen teljes vagy részleges előtörlesztés díjmentes 2022. december 31. napjáig. A kamat és díjtartozás részleges vagy teljes összegű előtörlesztése szerződésmódosítási díjfizetéssel sem jár 2022. december 31. napjáig.
 
Amennyiben úgy dönt, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében magasabb összegű törlesztő részletet vállalna, a szerződését módosítani szükséges, melyért a Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat 2022. december 31. napjáig.
 
MIÉRT ÉRDEMES TOVÁBBRA IS FIZETNI A TÖRLESZTŐRÉSZLETET?
 
 • Ha úgy látja, hogy a jövedelme továbbra is lehetővé teszi a hiteltörlesztést, akkor a törlesztés folytatásával elkerülheti, hogy a fizetési moratórium alatt felhalmozott, de meg nem fizetett kamatok keletkezzenek, melyet a meghosszabbított futamidő alatt, utólagosan kell megfizetnie.
 • A moratórium miatti futamidő hosszabbítás következtében időben tovább kell a hitelét törlesztenie.

HOGYAN KÉRHETŐ A MORATÓRIUM ALATT A HITEL TÖRLESZTÉS FOLYTATÁSA?

Amennyiben Ön nyilatkozott és igénybe veszi a Moratórium 4 lehetőségét, de később mégis szeretne kilépni belőle, kérheti a hitel törlesztésének szerződés szerinti folytatását. Ezt az alábbi módokon jelezheti a Bank felé:

 • GRÁNIT NetBankon, szabad formátumú levél írásával


MIKOR KERÜL BEÁLLÍTÁSRA A TÖRLESZTÉS FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT?

Bankunk a beérkezett Nyilatkozatokat az alábbiak szerint dolgozza fel:

 • a munkanapon 16:00 óráig beérkezett Nyilatkozatok még aznap,
 • a munkanapon 16:00 óra után vagy munkaszüneti napon beérkezett Nyilatkozatok a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.